Vhodná literatura, uvádějící do problematiky doby.

 

HISTORICKÝ ZÁKLAD

Poslední páni z Michalovic

 

Jan Žižka a východočeské husitství

 

Lipanská křižovatka

 

Praha Husova a Husitská

 

Velké dějiny zemí Koruny české (svazek V.)

 

Husitské vojenství

 

Adamité – Historie a vyhubení husitských naháčů

 

Jan Smiřický ze Smiřic

 

Zikmundovi věrní na českém severovýchodě

 

Husitská revoluce 1 (Doba vymknutá z kloubů)

Husitská revoluce 2 (Kořeny české reformace)

Husitská revoluce 3 (Kronika válečných let)

Husitská revoluce 4 (Epilog Bouřlivého věku)

 

 

 

Jídlo a pití v pravěku a ve středověku

 

Pavézy českého typu

 

Zbroj a zbraně

 

Dějiny odívání - středověk

 

 

Stepping through Time

 

The Medieval Tailor's Assistant

Beran Z.

 

Čornej P.

 

Čornej P.

 

Čornej P., Václav L. a kol.

 

Čornej P.

 

Durdík J.

 

Jukl J. J.

 

Jukl J. J.

 

Šandera M.

 

Šmahel F.

 

 

 

 

 

 

Beranová M.

 

Denkstein V.

 

Klučina P.

 

Kybalová L.

 

 

Goubitz O.

 

Thursfield S.

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

HMOTNÁ KULTURA

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

©GJS